Prevenció d'incendis

Servei que s'encarrega de les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i rescat de persones

El servei del Prevenció i Vigilància d'Incendis Forestals (PVI) el realitza la Diputació de Barcelona i l'Associació de Defensa Forestal (ADF -Sobrepuny)

Línies de servei:

  • Prevenció d'incendis (campanyes de sensibilització, impartició de cursos en escoles i centres educatius,...)
  • Extinció d'incendis
  • Rescat i salvament
  • Donar suport a d'altres cossos en la investigació d'incidents
Darrera actualització: 20.10.2020 | 12:31