contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Sant Jaume
de Frontanyà
 Data i hora oficials: 03:53 | 22/10/2019
Informació de la Seu

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.
 
Disposició de creació de la seu electrònica i del registre
- Disposició de creació de la Seu Electrònica
- Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic
 
Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 
Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagàs que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.
 
Actualment els acceptats són:
 
1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).
 
Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.
 
Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis
 
Seu Electrònica
Emès per a: Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)
 
L'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà  també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:
 
Gestió Tributaria
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)
 
Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA
 
Tramitació electrònica
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)
 
 
Eines de validació de certificats
1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
 
2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es
 
Calendari de dies inhàbils i festes locals
 
 
 
 Actualització d'aquest contigut: 18:39:54 12-02-2014 enviarEnviar     imprimirimprimir


Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanya | 08607 Sant Jaume de Frontanyà
Tel. Tel 938 239 194 |  contactar
Amb col·laboració de: