contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Sant Jaume
de Frontanyà
 Data i hora oficials: 17:18 | 25/09/2020
Informació dels diaris oficials

En aquesta pàgina podreu trobar la informació de l'ajuntament que s'ha publicat als diaris oficials. Aquesta cerca es fa mitjançant el Cercador d'Informació de Diaris Oficials de la Diputació de Barcelona.

Convocatòries (de personal)

Procediments d'oposicions, de licitacions i de subvencions en curs de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu els edictes i els anuncis que publiquen els municipis al BOPB, al DOGC, al BOE i al DOUE relatius a:

- Els processos selectius de personal d'accés lliure: les ofertes, les convocatòries i les altres publicacions relacionades, dels processos en curs.

- Les licitacions dels contractes administratius amb el procediment d'adjudicació obert, així com les seves adjudicacions.

- Les subvencions, els ajuts, les beques i els premis amb el termini de presentació de sol·licituds obert. També hi trobareu les concessions que hagin estat publicades.

La informació referent als processos selectius apareix a la llista fins a sis mesos després de la darrera publicació.

La informació de les licitacions i de les subvencions estarà exposada fins a set dies després de la finalització del termini de presentació d'ofertes o de sol·licituds. Una vegada han estat adjudicades o realitzada la concessió, respectivament, tornen a aparèixer i es mantenen a la llista durant el mes en curs en què s'ha publicat i el mes següent.

Accedir a la informació

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

Normativa / Ordenances generals i fiscals

Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació
Actualització d'aquest contigut: 18:21:41 12-02-2014 enviarEnviar     imprimirimprimir


Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanya | 08607 Sant Jaume de Frontanyà
Tel. Tel 938 239 194 |  contactar
Amb col·laboració de: